Voostel tot organisatie en ondersteuning project SDNA Forensic Marking in het kader van preventie woninginbraken.

 Veiligheid is een basisrecht voor onze inwoners. Het aantal (woning)inbraken vastgesteld in politiezone Puyenbroeck stijgt gestaag. Ook in onze gemeente woedt regelmatig een inbrakenplaag.
Het project SDNA Forensic Marking probeert (met succes) hier iets aan te doen.
SDNA Forensic Marking is een techniek waarbij gebruikgemaakt wordt van een unieke stof: synthetisch DNA, die op verschillende wijze kan gebruikt worden om waardevolle voorwerpen te markeren. Deze stof  licht op onder uv-licht en bevat microdots met daarop een unieke code. Bovendien bevat deze stof een synthetisch DNA dat toelaat de stof te identificeren. Het nummer en het synthetisch DNA zijn gekoppeld aan de eigenaar. Deze informatie wordt opgeslagen in een centrale databank die enkel toegankelijk is voor de politiediensten. Bij een inbraak kunnen voorwerpen die de inbreker meeneemt sneller worden opgespoord. De voorwerpen kunnen snel herkend worden als “gestolen” en via de unieke code kan de eigenaar geïdentificeerd worden. Omdat de inbreker op deze manier vlugger tegen de lamp loopt, wordt de kans op woninginbraken beduidend kleiner.
In andere landen zijn de resultaten positief. Ook in ons land lopen er al verscheidene gemeentelijke proefprojecten met positieve resultaten.
 
Voorstel van beslissing:
 
Het gemeentebestuur van Lochristi organiseert een inbraakpreventiecampagne gebaseerd op het project SDNA Forensic Marking. Hiertoe zullen informatievergaderingen voor de inwoners worden ingericht en zal nadere informatie worden verstrekt in het gemeentelijk informatieblad.
Het gemeentebestuur van Lochristi zal voor een deel financieel tussenkomen in de kostprijs van de SDNA pakketjes voor onze inwoners. De juiste modaliteiten dienen nog verder bepaald te worden.
 

Daniël De Knijf
Gemeenteraadslid

 Veiligheid is een basisrecht voor onze inwoners. Het aantal (woning)inbraken vastgesteld in politiezone Puyenbroeck stijgt gestaag. Ook in onze gemeente woedt regelmatig een inbrakenplaag.
Het project SDNA Forensic Marking probeert (met succes) hier iets aan te doen.
SDNA Forensic Marking is een techniek waarbij gebruikgemaakt wordt van een unieke stof: synthetisch DNA, die op verschillende wijze kan gebruikt worden om waardevolle voorwerpen te markeren. Deze stof  licht op onder uv-licht en bevat microdots met daarop een unieke code. Bovendien bevat deze stof een synthetisch DNA dat toelaat de stof te identificeren. Het nummer en het synthetisch DNA zijn gekoppeld aan de eigenaar. Deze informatie wordt opgeslagen in een centrale databank die enkel toegankelijk is voor de politiediensten. Bij een inbraak kunnen voorwerpen die de inbreker meeneemt sneller worden opgespoord. De voorwerpen kunnen snel herkend worden als “gestolen” en via de unieke code kan de eigenaar geïdentificeerd worden. Omdat de inbreker op deze manier vlugger tegen de lamp loopt, wordt de kans op woninginbraken beduidend kleiner.
In andere landen zijn de resultaten positief. Ook in ons land lopen er al verscheidene gemeentelijke proefprojecten met positieve resultaten.
 
Voorstel van beslissing:
 
Het gemeentebestuur van Lochristi organiseert een inbraakpreventiecampagne gebaseerd op het project SDNA Forensic Marking. Hiertoe zullen informatievergaderingen voor de inwoners worden ingericht en zal nadere informatie worden verstrekt in het gemeentelijk informatieblad.
Het gemeentebestuur van Lochristi zal voor een deel financieel tussenkomen in de kostprijs van de SDNA pakketjes voor onze inwoners. De juiste modaliteiten dienen nog verder bepaald te worden.
 

Daniël De Knijf
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...