Voor inbrekers blijft België het paradijs

Federale politie
en parket dringen aan op meer actie

In juni van 2012 trok de federale politie
aan de alarmbel. In
december 2011 waren er 7500 woninginbraken, de helft meer dan het jaar er voor. In een artikel van Het Laatste Nieuws stelde de verantwoordelijke voor de coördinatie
tegen rondtrek-
kende daderbendes Eddy Bisschop het nog scherper:
België
is het shopping center van West-Europa”. Zeer bemoedigend. 

Geen Gents fenomeen

Natuurlijk denkt iedereen aan Gent. En inderdaad:
sinds 2000 is het aantal pogingen
tot en woninginbraken met een factor 
2.5 gestegen. Gent is gezellig maar dan vooral
voor wie zich
niet aan de wet wil houden. Het lakse beleid op praktisch
alle
fenomenen van het linkse beleid in Gent vertaalt zich in cijfers.

In de meer landelijke gemeenten is het vaak net iets anders maar de vaststelling is wel dat de laatste 2 jaren piekjaren waren. En dat als één politiezone of gemeente
is bezocht de daders naar buurgemeenten trekken.

En in onze gemeente?

De cijfers zijn duidelijk:
in Lochristi is er de laatste 2 jaar een piek.
In 2011 waren er 220 pogingen tot of inbraken
in wo
ningen, zelfstandigen en openbare gebouwen. Dat waren er in 2012 194 met voor het eerst een ramkraak.

Om maar een idee te geven: in 2005 waren er maar 101 van dergelijke gevallen. De tendens
is dus duidelijk: stijgend!

Maar wat zet het beleid daartegenover?

Kop in het zand

 Het antwoord van het beleid is vaak gewoon ontkennen dat er een probleem is. De politiehervorming
heeft immers veel ge-
meenten met een kater opgezadeld. Ondanks dure beloften van de toenmalige paarse regering Verhofstadt I draaien de gemeenten steeds meer op voor de kosten. Extra uitgaven zijn zeker in financieel moeilijke
periodes niet altijd bij.

 Zo blijkt
er in heel wat zones geen interesse voor moderne mid
delen om uw eigendommen te beschermen. Synthetisch DNA, dat met succes wordt gebruikt in het buitenland gaande
van
bescherming van juwelen tot koper bij de spoorwegen, blijft beperkt tot enkele experimenten. Maar de resultaten zijn duidelijk: het werkt. In die mate zelfs dat het in Nederland gepromoot wordt bij de gemeentebesturen.

 Maar hier? Niks gehoord, niks gezien.

Recht op veiligheid

 

Een woninginbraak  is  een 
delict  met  een  grote 
impact  op

slachtoffers,
buurtbewoners en hun omgeving. Woninginbraken tasten
het gevoel van veiligheid van slachtoffers enorm aan. Stelt het Nederlandse Openbaar Ministerie op hun webstek.

Veiligheid is dan ook meer dan uw fysieke veiligheid. De wetgeving blijft dat negeren. En dan is het resultaat dat wie zijn eigendom verdedigt voor de rechter te horen kan
krijgen dat in-
brekers ineens schadevergoeding gaan eisen voor hun verwonding. Zo eiste een inbreker 15.000 EUR van een schroothandelaar die de man had neergeschoten tijdens
een inbraak. Dat
die inbreker geen verzekering had voor beroepsrisicos willen we aannemen maar dit geval staat niet los van een trits andere. Wie zijn eigendom nog durft verdedigen
wordt riskeert zelf be
klaagde te worden. 

Het Vlaams
Belang blijft er op hameren dat veiligheid van u
en uw eigendom de eerste
taak is van de overheid. En dat is
een taak waar deze overheid in steeds hogere mate in faalt. Het beleid moet om en dat kan alleen met het Vlaams Belang.

Daniël De Knijf


Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...