Vlaams Belang Lochristi steunt vrijwilligers

en schenkt 1000€ aan 2 goede doelen

Het afdelingsbestuur van Lochristi koos voor een sobere, inhoudelijke campagne zonder veel drukwerk en andere dure propagandamiddelen. Als alternatief steunen we (in navolging van onze gift aan Natuurpunt) volgende twee vrijwilligersorganisaties en zetten hierbij een gerelateerd punt uit ons programma in de kijker. Wij wensen de vrijwilligers te ondersteunen door jaarlijkse uitreiking van een prijs aan een organisatie of vrijwilliger die zich belangeloos heeft ingezet ten dienste van de bevolking.
 
Rode Kruis Vlaanderen afdeling Lochristi (500€)
Wij willen hiermee graag de tientallen vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het welzijn van onze inwoners een hart onder de riem steken. Op voorstel van Daniël De Knijf (VB fractievoorzitter gemeenteraad) werd een AED toestel gekocht door de gemeente, wij willen ook alle deelgemeenten voorzien van zo’n toestel.
Meer info op lochristi.rodekruis.be
 
Volk In Nood (500€)
Wij krijgen vaak onterecht het verwijt dat niet solidair te zijn omdat we de transfers naar Wallonië bestrijden. Wij willen solidair zijn met alle volkeren (ook het Waalse), maar de geldstroom moet vrijwillig zijn en het volk ook effectief helpen. Ontwikkelingssamenwerking is geen kerntaak van de overheid en zeker niet van de gemeenten, maar we willen wel de lokale vrijwilligers die zich inzetten voor concrete projecten blijven steunen. Wij ijveren tevens voor een gelijke verdeling van de bestaande middelen voor ontwikkelings-samenwerking over de verschillende lokale projecten.
Meer info op www.volkinnood.org

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...