VB Lochristi vreest verhoging BOT

Open VLD zet deur op een kier voor verhoging BOT

Vlaams Belang heeft steeds de Open VLD meerderheid herinnerd aan de gebroken belofte uit 2006 om de belastingen niet te verhogen. In het programma van VLD-Lochristi 2007-2012  lazen we immers:

“Essentieel voor VLD-Lochristi is dat u, inwoner van Lochristi, geen nieuwe lasten worden opgelegd, wel integendeel.” (blz. 3)

Eén jaar later (2007) werd de BOT (Bijdrage op Opvang en Transport van afvalwater) ingevoerd. Tot zover het verleden. Nu blijkt dat het nieuwe programma (2013-2018) ditzelfde punt net iets anders formuleert, namelijk:

“Open VLD Lochristi wil de komende legislatuur de belastingen alvast niet verhogen. We blijven onze lage belastingtarieven hanteren: 6,9% personenbelasting en 1000 opcentiemen onroerende voorheffing.” (blz. 4)
 
Deze keer belooft men dus niet meer “geen nieuwe lasten op te leggen”, maar enkel de personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing niet te verhogen.
Open VLD zet op die manier de deur op een kier voor de volgende verhoging van de waterfactuur via de BOT om daarna (opnieuw) te kunnen uitpakken met de goede gemeentelijke financiën[1].
 
Het Vlaams Belang verkiezingsprogramma (zie bijlage) is in deze duidelijk: elke mogelijke verhoging van de BOT moet gecompenseerd worden door een daling van de personenbelasting (blz. 15).[1] De goede financiën zijn trouwens eerder een gevolg van de enorme stijging van de belastinginkomsten (ca. 45% tussen 2006 en 2011) en het Lokaal Pact (2 miljoen schuldovername door Vlaams Gewest) dan van budgettaire discipline.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...