tussenkomst gemeenteraad 3/9/2012 punt 21

Reglement op het toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Lochristi

Geachte voorzitter, beste collega’s,

Zoals sommigen onder U wel weten lees ik graag eens een boek. Zo las ik deze zomer een boek omtrent het verval van het Romeinse Rijk. Een belangrijke oorzaak van dit verval was het besteden van hun gigantische rijkdom aan wat de Romeinse dichter Juvenalis noemde “panem et circenses”.
Om in de gunst van het volk te komen deelde men toen gratis graan uit en organiseerde men dure gladiatorengevechten.
Lochristi heeft deze legislatuur ook zijn versie van het Romeinse “brood en spelen” gekend. De talrijke recepties waren in dit geval het brood en festiviteiten als prinsbezoeken en wielerkermissen waren de spelen.
Ook het ereburgerschap waarvan sprake in het voorliggend reglement kadert in deze strategie van oppervlakkig vermaak voor het plebs.
Inderdaad, U heeft het al begrepen, Vlaams Belang heeft het niet voor deze vorm van personencultus. Voor ons zijn de gewone Vlamingen minstens even belangrijk als de BV’s.
Want laat ons eerlijk zijn …

  • de vele vrijwilligers die zich inzetten in onze gemeente,
  • de leerkrachten, huisvaders of huismoeders die onze volgende generatie opvoeden,
  • de modale inwoners van Lochristi, die dagelijks gaan werken om welvaart te creëren, en gemiddeld gezien 530€ gemeentelijke belastingen betalen,
  • de mantelzorgers die voor een hulpbehoevende naaste zorgen
  • etc.

… zij zullen géén aanspraak maken op deze eretitel.

Al deze anonieme burgers verdienen voor ons minstens evenzeer de titel ereburger van Lochristi.

Daarom zal Vlaams Belang dit reglement niet goedkeuren.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

Reglement op het toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Lochristi

Geachte voorzitter, beste collega’s,

Zoals sommigen onder U wel weten lees ik graag eens een boek. Zo las ik deze zomer een boek omtrent het verval van het Romeinse Rijk. Een belangrijke oorzaak van dit verval was het besteden van hun gigantische rijkdom aan wat de Romeinse dichter Juvenalis noemde “panem et circenses”.
Om in de gunst van het volk te komen deelde men toen gratis graan uit en organiseerde men dure gladiatorengevechten.
Lochristi heeft deze legislatuur ook zijn versie van het Romeinse “brood en spelen” gekend. De talrijke recepties waren in dit geval het brood en festiviteiten als prinsbezoeken en wielerkermissen waren de spelen.
Ook het ereburgerschap waarvan sprake in het voorliggend reglement kadert in deze strategie van oppervlakkig vermaak voor het plebs.
Inderdaad, U heeft het al begrepen, Vlaams Belang heeft het niet voor deze vorm van personencultus. Voor ons zijn de gewone Vlamingen minstens even belangrijk als de BV’s.
Want laat ons eerlijk zijn …

  • de vele vrijwilligers die zich inzetten in onze gemeente,
  • de leerkrachten, huisvaders of huismoeders die onze volgende generatie opvoeden,
  • de modale inwoners van Lochristi, die dagelijks gaan werken om welvaart te creëren, en gemiddeld gezien 530€ gemeentelijke belastingen betalen,
  • de mantelzorgers die voor een hulpbehoevende naaste zorgen
  • etc.

… zij zullen géén aanspraak maken op deze eretitel.

Al deze anonieme burgers verdienen voor ons minstens evenzeer de titel ereburger van Lochristi.

Daarom zal Vlaams Belang dit reglement niet goedkeuren.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...