Voostel tot organisatie en ondersteuning project SDNA Forensic Marking in het kader van preventie woninginbraken.

 Veiligheid is een basisrecht voor onze inwoners. Het aantal (woning)inbraken vastgesteld in politiezone Puyenbroeck stijgt gestaag. Ook in onze gemeente woedt regelmatig een inbrakenplaag....