Trefwoorden: gemeenteraad

afscheidstoespraak Daniël De Knijf

Mevrouw de voorzitster, Mijnheer de burgemeester, Geachte dames en heren schepenen, Geachte collega’s raadsleden,   Na ongeveer 22 jaar mandataris te zijn geweest voor...

SDNA in Lochrsti?

Het persbericht van de federale politie dat het aantal woninginbraken in het Gentse arrondissement in één jaar met 30% is gestegen zindert nog na....

Zeveneken van de kaart?

In de Loodse ouderengids werd een luik mobiliteit opgenomen waarin alle bushaltes op het grondgebied van de gemeenten werden aangeduid. Alle bushaltes? Nee, niet...