resultaten enquête afgenomen najaar 2011

In bijlage vindt U de resultaten van de enquête uitgevoerd door de Vlaams Belang afdeling Lochristi. De groene balkjes in de presentatie vertegenwoordigen de affirmatieve antwoorden (ja, akkoord, … ); de rode de negatieve antwoorden (nee, niet akkoord, … ); de resterende grijze zone geeft aan hoeveel het niet wisten. Meestal staat ook het percentage in het balkje maar soms was daar geen plaats voor.
Veiligheid scoort voor een landelijke gemeente als Lochristi niet bijster goed. Recente inbrakengolven zijn daar niet vreemd aan. Meer dan de helft voelt zich ook niet veilig op straat en kent ook zijn wijkagent niet. Hier is nog veel ruimte tot verbetering.
Het sociale beleid scoort beter, behalve voor serviceflats en voorzieningen voor senioren.
Sport, cultuur en verenigingsleven krijgen de beste punten van de inwoners.
Verkeersveiligheid krijgt  ondanks de inspanningen van de huidige bestuursploeg nog steeds een onvoldoende van de bevolking. Zwakke weggebruikers blijven een aandachtspunt. Op de vraag “Waar moet het gemeentebestuur meer werk van maken de komende jaren?” is  “fietspaden“ de onbetwiste topper. Maar ook veiligheid en senioren worden vaak aangehaald.
Een groot deel wil toch extra inspanningen om het Nederlands te promoten in onze Vlaamse gemeente.
De vragen onder de noemer goed bestuur zijn redelijk positief beantwoord al kunnen openbare werken toch beter vroeger aangekondigd worden.
Ruim 60% vindt dat er een referendum moet komen over de locatie voor nieuwe sport-en vrijetijdsinfrastructuur. Bijna evenveel (55%) zou liever zien dat het bestuur stopt met procederen om Uyttenhove vergund te krijgen.
Lage(re) belastingstarieven primeren op uitgebreide(re) dienstverlening voor 73% van de respondenten. Een zuinig en sober beleid is dus gewenst.
 
Het Vlaams Belang zal ernstig rekening houden met de resultaten van deze enquête bij het opstellen van het lokale verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...