reactie op uitspraak Freya Van Den Bossche “Lochristi moet niet zeggen dat ze geen tram willen”

“Lootse kiezer genegeerd”

Vlaams Belang vindt de uitspraak van sp.a-minister en Gents gemeenteraadslid Freya Van Den Bossche in het programma De Laatste Ronde van afgelopen dinsdag volledig misplaatst en dat op amper enkele dagen voor de verkiezingen. Het getuigt van weinig respect voor de kiezers van Lochristi dat een Vlaams minister hen oplegt wat nog mag gezegd worden en wat niet. De drie grootste fracties in de gemeenteraad van Lochristi, Open VLD, CD&V en Vlaams Belang, samen goed voor 26 van de 27 zetels, hebben zich immers uitgesproken tegen een tramverbinding. De uitspraak marginaliseert op die manier de lokale politiek en doet de indruk wekken dat Lochristi beschouwd wordt als een deelgemeente van Gent zonder eigen democratische legitimiteit.

Vanuit de gemeenteraad in Gent, waar ze ook zetelt, zou ze zich trouwens beter afvragen waarom zoveel inwoners Gent ontvluchten i.p.v. zich te bemoeien op welke manier de inwoners van Lochristi naar Gent willen gaan. Misschien is er – na nog een paar legislaturen socialisme in Gent –  wel niemand meer uit Lochristi die nog naar Gent wil.

Vlaams Belang heeft zich in het verleden steeds verzet tegen de tram op grondgebied van Lochristi en zal dat met de van onze partij gekende standvastigheid ook in de toekomst blijven doen. Meer details omtrent ons standpunt omtrent mobiliteit en N70 kan U vinden in ons lokaal programma.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...