Mandaat van de vertegenwoordiger van Lochristi op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding

De Gemeentelijke Holding is sedert 7 december 2011 in vereffening. Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 7 december 2011 werd nog geen kwijting gevraagd voor de bestuurders die tot dan aan het hoofd van de Holding stonden. Deze kwijting van de bestuurders zal op de statutaire algemene vergadering van 30 mei 2012 aan bod komen.
 
De vennootschap in vereffening en de individuele benadeelden (zoals onze gemeente) kunnen de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk stellen voor fouten die ze als bestuurder gemaakt hebben. Dit kan in het bijzonder wanneer de bestuurders niet handelden zoals dat van een redelijk, voorzichtig, vooruitziend bestuurder mag worden verwacht. Uit de onthullingen die sedert de beslissing van de raad van bestuur om de vereffening aan te vragen naar boven zijn gekomen, blijkt dat er in de Gemeentelijke Holding zaken zijn gebeurd die niet redelijk, voorzichtig en vooruitziend kunnen worden genoemd:
 
– Is het in overeenstemming met de algemene zorgvuldigheidsnorm dat de Gemeentelijke Holding meer dan 1 miljard euro leent van Dexia, terwijl ze al meer dan 1 miljard in het krijt stond bij Dexia, waarvoor de overheid zich ondertussen borg had gesteld ?
– Zo lijkt het ook niet in overeenstemming te zijn met het voorzichtigheidsprincipe dat de Gemeentelijke Holding bijvoorbeeld geld ging lenen bij Dexia om met dat geld Dexia-aandelen te kunnen kopen bij de reddingspoging in september 2008, waarbij toen Dexia-aandelen als onderpand voor de lening werden gegeven.
– Bovendien heeft de Gemeentelijke Holding de aandeelhouders gedurende jaren niet correct ingelicht. Zo werd in de jaarrekeningen 2007 en 2008 niet vermeld dat er 50 miljoen euro in gestructureerde producten van het hefboomfonds Cheyne was gestopt. Pas in 2009 kwam Cheyne voor in de jaarrekening, na een eis van de commissaris-revisor, maar nog steeds zonder uitleg.
– Werd bovendien niet een brief gestuurd naar de nationale bank waarin werd gemeld dat de Holding in grote problemen zat, zonder die informatie aan de aandeelhouders te verstrekken ? Nochtans is het verplicht aandeelhouders volledig en correct te informeren.
– Het schrijven van putopties is zeer risicovol: een mogelijk verlies kan vele malen groter zijn dan een mogelijke winst als de beurs daalt. Alhoewel de Gemeentelijke Holding reeds in 2004 putopties schreef, kwamen pas in 2008 een aantal opties boven water. Voor de optiecontracten die nu bekend zijn, moet de Gemeentelijke Holding nog 99,9 miljoen euro ophoesten.
 
Om de belangen van de aandeelhouders, ook van Lochristi, veilig te stellen en alle rechten te vrijwaren is het noodzakelijk dat de vertegenwoordigers van de steden, gemeenten en provincies op de algemene aandeelhoudersvergadering de bestuurders geen kwijting verlenen.
 
 
 
Daarom legt het Vlaams Belang onderstaand voorstel van beslissing ter stemming voor aan de raad.
 
Voorstel van beslissing:
 
De vertegenwoordiger van onze gemeente zal op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding het woord nemen en aanklagen dat de bestuurders van de Gemeentelijke Holding niet hebben gehandeld als redelijke, voorzichtige en vooruitziende bestuurders. De vertegenwoordiger van onze gemeente zal de jaarrekening van de Gemeentelijke Holding niet goedkeuren en geen kwijting verlenen aan de bestuurders.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

De Gemeentelijke Holding is sedert 7 december 2011 in vereffening. Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 7 december 2011 werd nog geen kwijting gevraagd voor de bestuurders die tot dan aan het hoofd van de Holding stonden. Deze kwijting van de bestuurders zal op de statutaire algemene vergadering van 30 mei 2012 aan bod komen.
 
De vennootschap in vereffening en de individuele benadeelden (zoals onze gemeente) kunnen de bestuurders van de vennootschap aansprakelijk stellen voor fouten die ze als bestuurder gemaakt hebben. Dit kan in het bijzonder wanneer de bestuurders niet handelden zoals dat van een redelijk, voorzichtig, vooruitziend bestuurder mag worden verwacht. Uit de onthullingen die sedert de beslissing van de raad van bestuur om de vereffening aan te vragen naar boven zijn gekomen, blijkt dat er in de Gemeentelijke Holding zaken zijn gebeurd die niet redelijk, voorzichtig en vooruitziend kunnen worden genoemd:
 
– Is het in overeenstemming met de algemene zorgvuldigheidsnorm dat de Gemeentelijke Holding meer dan 1 miljard euro leent van Dexia, terwijl ze al meer dan 1 miljard in het krijt stond bij Dexia, waarvoor de overheid zich ondertussen borg had gesteld ?
– Zo lijkt het ook niet in overeenstemming te zijn met het voorzichtigheidsprincipe dat de Gemeentelijke Holding bijvoorbeeld geld ging lenen bij Dexia om met dat geld Dexia-aandelen te kunnen kopen bij de reddingspoging in september 2008, waarbij toen Dexia-aandelen als onderpand voor de lening werden gegeven.
– Bovendien heeft de Gemeentelijke Holding de aandeelhouders gedurende jaren niet correct ingelicht. Zo werd in de jaarrekeningen 2007 en 2008 niet vermeld dat er 50 miljoen euro in gestructureerde producten van het hefboomfonds Cheyne was gestopt. Pas in 2009 kwam Cheyne voor in de jaarrekening, na een eis van de commissaris-revisor, maar nog steeds zonder uitleg.
– Werd bovendien niet een brief gestuurd naar de nationale bank waarin werd gemeld dat de Holding in grote problemen zat, zonder die informatie aan de aandeelhouders te verstrekken ? Nochtans is het verplicht aandeelhouders volledig en correct te informeren.
– Het schrijven van putopties is zeer risicovol: een mogelijk verlies kan vele malen groter zijn dan een mogelijke winst als de beurs daalt. Alhoewel de Gemeentelijke Holding reeds in 2004 putopties schreef, kwamen pas in 2008 een aantal opties boven water. Voor de optiecontracten die nu bekend zijn, moet de Gemeentelijke Holding nog 99,9 miljoen euro ophoesten.
 
Om de belangen van de aandeelhouders, ook van Lochristi, veilig te stellen en alle rechten te vrijwaren is het noodzakelijk dat de vertegenwoordigers van de steden, gemeenten en provincies op de algemene aandeelhoudersvergadering de bestuurders geen kwijting verlenen.
 
 
 
Daarom legt het Vlaams Belang onderstaand voorstel van beslissing ter stemming voor aan de raad.
 
Voorstel van beslissing:
 
De vertegenwoordiger van onze gemeente zal op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding het woord nemen en aanklagen dat de bestuurders van de Gemeentelijke Holding niet hebben gehandeld als redelijke, voorzichtige en vooruitziende bestuurders. De vertegenwoordiger van onze gemeente zal de jaarrekening van de Gemeentelijke Holding niet goedkeuren en geen kwijting verlenen aan de bestuurders.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...