Financieel beleid 2007-2012: De mythe doorprikt

Deze bestuursmeerderheid heeft heel wat positieve realisaties in verschillende beleidsdomeinen verwezenlijkt zoals de pastorie van Zaffelare, het recyclagepark, de opening van het treinstation in Beervelde, de uitbreiding bibliotheek en de nieuwe kleuterschool.
 
In de Streekkrant van 26 september stelt de burgemeester echter dat hij trots is op financiële situatie in Lochristi. Uiteraard betwist niemand de gezonde balans met weinig schulden en een goede resultatenrekening. Maar de meerderheid probeert systematisch de indruk te wekken dat zij aan de bron liggen van die rooskleurige cijfers. Een grondige analyse van de cijfers zou hen moeten aansporen tot meer bescheidenheid.
 
VB analyseerde en vergeleek de rekeningen van 2006 en 2011. Het algemeen resultaat is ongeveer met 2 miljoen euro gestegen. De schuldenlast gedaald met een kleine 4 miljoen euro.
Op het eerste zicht lijkt dit aanzienlijk, echter meer dan de helft van de schulddaling is een gevolg van het Lokaal Pact waardoor 2 miljoen euro overgenomen werd door de Vlaamse overheid.
 
Het rapport oogt op het eerste zicht misschien mooi, onderstaande bloemlezing doorprikt echter de mythe van een goed doortastend financieel beleid.
 
 
2007: BOT
 
Ondanks de beloftes vóór de verkiezingen voerde Open-VLD in het eerste jaar van deze legislatuur de BOT in. Hierdoor stegen de jaarlijks recurrente ontvangsten met ca. €650.000.
Zonder deze extra belasting zou het algemeen resultaat in 2011 zelfs slechter geweest zijn dan in 2006.
 
 
2008: Lokaal Pact
 
In 2008 nam de Vlaamse overheid ca. 2 miljoen euro schulden over van de gemeente via het Lokaal Pact. De meerderheid koos ervoor om de kortlopende leningen te laten overnemen om zoveel mogelijk financiële ruimte voor de huidige legislatuur te creëren. Nochtans stond in hun programma dat ze de volgende generaties zo min mogelijk wouden belasten.
 
 
2009: DEXIA
 
Vlaams Belang was de enige partij die in de gemeenteraad waarschuwde voor het onrealistische rendement van 13%, dat diende om gemeentebesturen te lokken in te tekenen op de kapitaalsverhoging nodig om Dexia en de Gemeentelijke Holding te redden. Het bestuur argumenteerde dat zonder kapitaalverhoging de holding in vereffening zou gaan en de aandelen aan 6 euro verkocht zouden worden en dat was toch wel zeer laag … (Dexia noteert tegenwoordig 30 keer lager, aan 20 eurocent)
 
 
 
2010: absenteïsme
 
In de nasleep van de DEXIA affaire zal blijken dat noch de huidige noch de vorige schepen van financiën zich de moeite deden om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen van de Gemeentelijke Holding. Gevolg: het bestuur verliest haar geloofwaardigheid en de gemeente €220.000.
 
 
2011: IMEWO
 
Vlaams Belang is opnieuw de enige partij die kanttekeningen maakt bij de gedeeltelijke uitkoop van Electrabel uit IMEWO/Eandis. Electrabel ziet het rendement op zijn participatie flink omhoog gaan. Pas na verschillende jaren zal ook de gemeente kunnen profiteren van dergelijke hoge rendementen. Intussen weet niemand een antwoord op de vraag wat er met de resterende participatie van Electrabel zal gebeuren in 2018.
 
 
2012: extra personeel
 
Te pas en te onpas verkondigde deze meerderheid de stelling dat je als politicus neen moet durven zeggen. Zo zegt de burgemeester n Het Laatste Nieuws van 19 maart 2012:”Wij voeren ook een efficiënt personeelsbeleid. Wij nemen bijvoorbeeld geen extra cultuurambtenaar in dienst hoewel die vraag bestaat.” Amper 6 maand later, op de laatste gemeenteraad voor de verkiezingen beslist de Open VLD er toch een (halftijdse) ambtenaar extra in dienst te nemen. Niet echt correct om die beslissing zo kort voor de verkiezingen te nemen.
 
 
 
Tussen 2006 en 2011 stegen de inkomsten uit belastingen met ca. 45% (mede dankzij de invoering van de BOT). Dit is, samen met de goede erfenis uit het verleden, de échte oorzaak van de mooie financiële situatie van Lochristi.

Guy Burssens
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...