Communicatie omtrent vrijwillige vereffening Gemeentelijke Holding

 
De raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft aangekondigd dat de Holding in vrijwillige vereffening gaat. Door deze vereffening dreigen niet alleen de investeringen van onze gemeente in de Gemeentelijke Holding in rook op te gaan, maar dient Lochristi mogelijk ook te moeten instaan voor een deel van de schuldenput die dan zal achter blijven.
 
Graag had ik een antwoord op onderstaande vragen:

 1. Wie heeft onze gemeente vertegenwoordigd op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding die plaatsvond in 2008, in 2009, in 2010 en in 2011?

Was de vertegenwoordiger van onze gemeente effectief op de vergaderingen aanwezig?
Heeft de vertegenwoordiger op die vergaderingen het woord genomen?
Zo ja, welke mededelingen namens de gemeente heeft die dan gedaan?

 1. Heeft het schepencollege / de gemeentelijke vertegenwoordiger in de Gemeentelijke Holding ten aanzien van de Gemeentelijke Holding al vragen gesteld omtrent de financiële toestand van de Gemeentelijke Holding?

Zo ja, welke en wat was het antwoord?

 1. Uit het hele debacle rond de Gemeentelijke Holding blijkt duidelijk dat het in 2009 voorgespiegeld rendement van 13 % een onrealistisch rendement was. Is het college van oordeel dat de gemeente misleidende informatie gekregen heeft omtrent het risicoprofiel van de Gemeentelijke Holding in het algemeen en omtrent de kapitaalverhoging in het bijzonder?

Zo ja, welke stappen worden hiertegen ondernomen?

 1. Heeft het schepencollege stappen ondernomen om de belangen van de gemeente in de gemeentelijke Holding en Dexia veilig te stellen?

Zo ja, welke en wat was de reactie?
Zo nee, waarom niet?

 1. Wat is de boekwaarde van de aandelen Gemeentelijke Holding, wat is de impact hiervan op de gemeentelijke balans?
 2. Hoeveel bedraagt de totale investering in de Gemeentelijke Holding?
 3. Erkent het schepencollege dat, gezien de complexiteit van het dossier en de impact op de verschillende bestuursniveaus, een duidelijke communicatie noodzakelijk is om de bevolking te informeren over de concrete impact van deze vereffening.

 
Voorstel van beslissing:
 
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord op bovenstaande vragen en verzoekt het schepencollege, gelet op de constante evolutie in dit dossier, de gemeenteraad op de hoogte te houden van elke evolutie in dit dossier.
De gemeenteraad beslist de bevolking via het gemeentelijk informatieblad te informeren betreffende de impact van deze vereffening in het algemeen en op de gemeentelijke financiën in het bijzonder.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

 
De raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft aangekondigd dat de Holding in vrijwillige vereffening gaat. Door deze vereffening dreigen niet alleen de investeringen van onze gemeente in de Gemeentelijke Holding in rook op te gaan, maar dient Lochristi mogelijk ook te moeten instaan voor een deel van de schuldenput die dan zal achter blijven.
 
Graag had ik een antwoord op onderstaande vragen:

 1. Wie heeft onze gemeente vertegenwoordigd op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding die plaatsvond in 2008, in 2009, in 2010 en in 2011?

Was de vertegenwoordiger van onze gemeente effectief op de vergaderingen aanwezig?
Heeft de vertegenwoordiger op die vergaderingen het woord genomen?
Zo ja, welke mededelingen namens de gemeente heeft die dan gedaan?

 1. Heeft het schepencollege / de gemeentelijke vertegenwoordiger in de Gemeentelijke Holding ten aanzien van de Gemeentelijke Holding al vragen gesteld omtrent de financiële toestand van de Gemeentelijke Holding?

Zo ja, welke en wat was het antwoord?

 1. Uit het hele debacle rond de Gemeentelijke Holding blijkt duidelijk dat het in 2009 voorgespiegeld rendement van 13 % een onrealistisch rendement was. Is het college van oordeel dat de gemeente misleidende informatie gekregen heeft omtrent het risicoprofiel van de Gemeentelijke Holding in het algemeen en omtrent de kapitaalverhoging in het bijzonder?

Zo ja, welke stappen worden hiertegen ondernomen?

 1. Heeft het schepencollege stappen ondernomen om de belangen van de gemeente in de gemeentelijke Holding en Dexia veilig te stellen?

Zo ja, welke en wat was de reactie?
Zo nee, waarom niet?

 1. Wat is de boekwaarde van de aandelen Gemeentelijke Holding, wat is de impact hiervan op de gemeentelijke balans?
 2. Hoeveel bedraagt de totale investering in de Gemeentelijke Holding?
 3. Erkent het schepencollege dat, gezien de complexiteit van het dossier en de impact op de verschillende bestuursniveaus, een duidelijke communicatie noodzakelijk is om de bevolking te informeren over de concrete impact van deze vereffening.

 
Voorstel van beslissing:
 
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord op bovenstaande vragen en verzoekt het schepencollege, gelet op de constante evolutie in dit dossier, de gemeenteraad op de hoogte te houden van elke evolutie in dit dossier.
De gemeenteraad beslist de bevolking via het gemeentelijk informatieblad te informeren betreffende de impact van deze vereffening in het algemeen en op de gemeentelijke financiën in het bijzonder.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...