Apathie en absenteïsme

Zoals U in info-Lochristi van januari kon lezen gaat het niet goed met de Gemeentelijke Holding. De investering van ruim 220.000€ die de gemeente in 2009 gedaan heeft om mee te stappen in de kapitaalsverhoging van Dexia aan 9,9€ per aandeel is volledig verdampt nu de Holding in vereffening is gegaan. De VB-fractie had het bestuur destijds nochtans sterk afgeraden hierin mee te gaan wegens te risicovol en een onrealistisch hoog beloofd rendement van 13%. Tevergeefs.
De toenmalige schepen opperde dat de kans bestond dat de Holding zonder deze kapitaalsverhoging in vereffening zou kunnen gaan en zijn aandelen aan de toenmalige (lage) beurskoers van 6€ zou moeten verkopen. In elk geval zou een vereffening in 2009 meer hebben opgebracht want nu neigt koers sterk naar het nulpunt.
 
De gemeentebesturen die toen moedig en verstandig genoeg waren om niet in te tekenen op de kapitaalsverhoging kloppen zich nu – volledig terecht – op de borst. Niet zo in Lochristi, integendeel, daar werd op de gemeenteraad alle verantwoordelijkheid afgewimpeld en verklaard dat men opnieuw dezelfde beslissing zou nemen. Daarbij komt dat noch de huidige, noch de vorige schepen ooit naar de algemene vergaderingen geweest zijn, want  “we hadden geen intentie om tegen te stemmen en de vergaderingen zijn overdag en in Brussel”, klonk het verontschuldigend. Onze fractie hekelde de desinteresse voor dergelijke belangrijke materie en stelde dan ook voor om op de algemene vergadering waar de vereffening zou besloten worden, kanttekeningen te maken bij het gevoerde wanbeleid. Het bestuur volgde ons hierin maar intussen is het kalf natuurlijk al verdronken en is de investering van 220.000€ verloren.
Het artikel in info-Lochristi kwam er ook op vraag van onze fractie, maar dat “vergat” natuurlijk een paar “details” te vermelden. Duidelijke communicatie naar de burger vinden we belangrijk, vandaar dit artikel.

Guy Burssens
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...