afscheidstoespraak Daniël De Knijf

Mevrouw de voorzitster,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte dames en heren schepenen,
Geachte collega’s raadsleden,
 
Na ongeveer 22 jaar mandataris te zijn geweest voor Vlaams Blok/ Vlaams Belang, waarvan 18 jaar in deze gemeenteraad, sluit ik vanavond mijn bescheiden “politieke carrière” hierbij definitief af.
Ik dank alle fracties en elk fractielid persoonlijk, zowel uit deze legislatuur als uit vorige legislaturen, voor de correcte manier van samenwerken gedurende al die jaren.

Ik dank ook de heer secretaris en alle gemeentediensten voor hun correct optreden tegenover mijzelf en mijn fractieleden. Iets wat, zeker in de beginfase toen mijn partij nog werd afgeschilderd als “te mijden” niet écht evident was.
Mijn fractie en ikzelf hebben steeds getracht op een correcte, gedreven maar constructieve manier oppositie te voeren. Getuige hiervan de talloze tussenkomsten en de meer dan 150 voorstellen die als punt werden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad. Allen werden ze besproken, velen werden “meegenomen”, tientallen werden uitgevoerd. Niet onmiddellijk, wel na verloop van enkele tijd… zodat het niet te veel opviel vanuit welke hoek het voorstel afkomstig was… Maar toch…

Nauwgezet volgde mijn fractie de handel en wandel van de meerderheid. Uiteraard verschilde mijn collega en ikzelf meer dan eens van mening met de meerderheid. Uyttenhove, Dexia, Intercommunales, BOT belasting, start wielerwedstrijden, Koninklijke bezoeken en ga zo maar door… We hadden en we hebben er een andere visie over. Maar ja, als democraat leggen wij ons neer bij de beslissingen van de meerderheid.
Zoals wij ons uiteraard ook neerleggen bij de beslissing van de kiezer op 14 oktober laatstleden. De kiezer heeft immers altijd gelijk. Ook als hij ietwat minder gelijk heeft…

Als fractieleider van de Vlaams Belang fractie betreur ik het uiteraard dat onze 2 zetels verloren zijn gegaan. Vooral dat we de zetel van collega Guy niet konden veilig stellen is jammer. Guy was en is immers een fijne collega en een goed, hardwerkend en onderlegd raadslid.
Tot slot geachte collega’s, wenst mijn fractie en ikzelf alle nieuw-verkozenen en alle opnieuw-verkozenen veel werkkracht en doorzettingsvermogen toe om in deze raad, in debat met elkaar en met respect voor ieders mening, de juiste beslissingen te nemen in het belang van al onze inwoners.

Het ga jullie allen goed!

Daniël de Knijf,
Fractieleider Vlaams Belang 1995-2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...