Aanpassing en uitbreiding subsidiereglement herbruikbare luiers

De afvalproblematiek van wegwerpluiers is reeds verschillende keren aan bod gekomen tijdens deze legislatuur. De cijfers zijn dan ook aanzienlijk. Meer dan 1000 kg luierafval per kind. Samen met het afval voor incontinentiemateriaal is dit goed voor een totaal aandeel van 6 tot 9% (afhankelijk van de bron) van de totale restafvalfractie.
Dit heeft op 28 april 2008 geleid tot een goedkeuring van een subsidiereglement dat een premie toekent voor de huur of aankoop van herbruikbare luiers en benodigdheden. De premie bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 125 euro.
De premie bestaat nu 3 jaar. Maar het aantal aanvragen en de uitgekeerde premies blijven teleurstellend laag. Nauwelijks de helft van het jaarlijks voorziene budget (1000€) werd aangewend.
 

      JAAR aantal
premies
bedrag subsidie
2010 5 554,73€
2009 4 416,70€
2008 2 250,00€

 
Aangezien de premie voldoende kenbaar gemaakt werd (InfoLochristi, gemeentelijke website, lokale pers) kan vermoed worden dat de premie niet voldoende is om ouders te overtuigen volledig of gedeeltelijk af te zien van wegwerpluiers. Tevens wordt de externaliteit ervan al voldoende gecompenseerd met de DIFTAR belasting op het restafval (192 euro voor 1140 kg restafval volgens de gemeentelijke website)
http://www.lochristi.be/Index.aspx?SGREF=3213&CREF=12399
 
Het terugverdieneffect voor herbruikbare luiers kan makkelijk bewezen worden; maar de initiële investering blijft aanzienlijk (zoals ook blijkt uit de berekening op de gemeentelijke website). Men kan dus verwachten dat een verhoging van het maximale premiebedrag een grotere respons zal veroorzaken en dus het beoogde doel (afvalvermijding) beter zal bereikt worden.
 
Voor het stimuleren van herbruikbaar incontinentiemateriaal gelden analoge argumenten. Meer nog, veelal is er sprake van chronische incontinentie en is het gebruik niet beperkt tot 2,5 jaar. Daarom hebben ook verschillende gemeenten herbruikbaar incontinentie-materiaal opgenomen in hun subsidiereglementen.
 
De Vlaams Belang-fractie stelt daarom voor om de maximum premie te verhogen tot 200€ en het reglement uit te breiden tot herbruikbaar incontinentiemateriaal.
Mogelijks wordt het voorziene budget hierdoor ontoereikend om alle aanvragen te subsidiëren. Er wordt voorgesteld om het bestaande budget op 879/331-01 met 1000€ te verhogen bij een volgende budgetwijziging.
 
In bijlage een model van een aangepast subsidiereglement (wijzigingen gemarkeerd).
Het aanvraagformulier dient in deze zin ook aangepast te worden.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

De afvalproblematiek van wegwerpluiers is reeds verschillende keren aan bod gekomen tijdens deze legislatuur. De cijfers zijn dan ook aanzienlijk. Meer dan 1000 kg luierafval per kind. Samen met het afval voor incontinentiemateriaal is dit goed voor een totaal aandeel van 6 tot 9% (afhankelijk van de bron) van de totale restafvalfractie.
Dit heeft op 28 april 2008 geleid tot een goedkeuring van een subsidiereglement dat een premie toekent voor de huur of aankoop van herbruikbare luiers en benodigdheden. De premie bedraagt de helft van de factuurprijs met een maximum van 125 euro.
De premie bestaat nu 3 jaar. Maar het aantal aanvragen en de uitgekeerde premies blijven teleurstellend laag. Nauwelijks de helft van het jaarlijks voorziene budget (1000€) werd aangewend.
 

      JAAR aantal
premies
bedrag subsidie
2010 5 554,73€
2009 4 416,70€
2008 2 250,00€

 
Aangezien de premie voldoende kenbaar gemaakt werd (InfoLochristi, gemeentelijke website, lokale pers) kan vermoed worden dat de premie niet voldoende is om ouders te overtuigen volledig of gedeeltelijk af te zien van wegwerpluiers. Tevens wordt de externaliteit ervan al voldoende gecompenseerd met de DIFTAR belasting op het restafval (192 euro voor 1140 kg restafval volgens de gemeentelijke website)
http://www.lochristi.be/Index.aspx?SGREF=3213&CREF=12399
 
Het terugverdieneffect voor herbruikbare luiers kan makkelijk bewezen worden; maar de initiële investering blijft aanzienlijk (zoals ook blijkt uit de berekening op de gemeentelijke website). Men kan dus verwachten dat een verhoging van het maximale premiebedrag een grotere respons zal veroorzaken en dus het beoogde doel (afvalvermijding) beter zal bereikt worden.
 
Voor het stimuleren van herbruikbaar incontinentiemateriaal gelden analoge argumenten. Meer nog, veelal is er sprake van chronische incontinentie en is het gebruik niet beperkt tot 2,5 jaar. Daarom hebben ook verschillende gemeenten herbruikbaar incontinentie-materiaal opgenomen in hun subsidiereglementen.
 
De Vlaams Belang-fractie stelt daarom voor om de maximum premie te verhogen tot 200€ en het reglement uit te breiden tot herbruikbaar incontinentiemateriaal.
Mogelijks wordt het voorziene budget hierdoor ontoereikend om alle aanvragen te subsidiëren. Er wordt voorgesteld om het bestaande budget op 879/331-01 met 1000€ te verhogen bij een volgende budgetwijziging.
 
In bijlage een model van een aangepast subsidiereglement (wijzigingen gemarkeerd).
Het aanvraagformulier dient in deze zin ook aangepast te worden.

Guy Burssens
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...